Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda

Rólunk

Munkálkodásunk során elsődlegesnek tartjuk a keresztény erkölcsön alapuló gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkör megteremtését. A gyermekeket egyéni adottságaik és képességeik szerint differenciáltan neveljük, fejlesztjük.

Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó. Törekszünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Semmiféle előítélet kibontakozásának és megnyilvánulásának nem adunk helyet.

Az óvodánk.

A családunk.

A közösségünk.

A vallási neveléssel célunk és feladatunk a keresztény értékek megismertetése, mint alapvető jóság, figyelmesség, szabályokhoz való alkalmazkodás, megbocsátani tudás. Görögkatolikus Egyházunk hagyományai segítenek minket a közösség építésben és az egyéni lelki fejlődésben egyaránt. Az így kapott örökséget szeretnénk hűen megőrizni, s mindennapjainkban megélni.

Nevelési elveink

Érzelmileg gazdag környezetben, jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő gyermekek nevelése.

Önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, önzetlen, segítőkész, együtt érző gyermekek nevelése.

Tisztelettel szemléli a szeretet megnyilvánulásait.

Képes az örömöt, és a boldogságot adó hit befogadására.